הא 3

אסור

אפשר

אי אפשר

בדרך-כלל

כדאי

מותר

רצוי

אף אחד לא... לא... אף אחד

אף פעם לא... לא.. אף פעם

שום דבר לא... לא... שום דבר