גימל 3

(שחקן (ז, נ. שחקנית

(שופט (ז

(שרק (לשרוק

(בחר (להיבחר

(נכתב (להיכתב

(נסגר (להיסגר

(נעלם (להיעלם

(נפתח (להיפתח

(נשאר (להישאר