בית 3

אתמול

בשבוע שעבר

בשנה שעברה

בשנתיים שעברו

לפני שבוע

לפני שנה

לפני שנתיים

(פעם (נ., ר. פעמים

שלשום