אלף 2

(רכבת (נ

(רעיון (ז., ר. רעיונות

(שט (לשוט

(שם (לשים

(שנא (לשנוא

(תחנה (נ

(תוכנית (נ

(איבד (לאבד

(דרום (ז

(כיוון (ז

(מזרח (ז

(מסלול (ז

(מערב (ז

(עולם (ז., ר. עולמות

(צפון (ז