יוד-אלף 2

(גוף (ז

(יד (נ., ר. ידיים

(רגל (נ.,ר. רגליים

(מרפק (ז

(בטן (נ

(מותן (נ., ר. מותניים

(גב (ז

(ברך (נ., ר. ברכיים

(חזה (ז., ר. חזות

(שד (ז., ר. שדיים

(ראש (ז

(שריר (ז

(אצבע (נ

(כתף (נ., ר. כתפיים

(ישבן, עכוז (ז