הא 3

אחת

שתיים

שלוש

ארבע

חמש

שש

שבע

שמונה

תשע

עשר

אחת-עשרה

שתים-עשרה

(חצי (ז., ר. חצאים

עשר וחצי

(רבע (ז., ר. רבעים

...רבע ל