חית 1

שאלה

מלות שאלה

?איזה, איזו, אילו

?מי

?מה

?איפה

?לאן

?מהיכן, מאין

?מתי

?כמה

?למה

?מדוע

כדי

?איך